در بهمن ماه ۱۳۹۷، شخصی با من تماس گرفتند و از من درخواست کردند تا در تبلیات آنلاین یک گروه تشریفات بهشون کمک کنم.

آقای ناوی از من در ابتدا طراحی یک سایت رو خواستار شدند که بسرعت این کار انجام شد.

آدرس سایت : www.lajvardceremony.com